Quy trình thiêt kế WEB
STT NỘI DUNG CÔNG VIỆC VIET WAVE KHÁCH HÀNG
1 Tiếp nhận yêu cầu, thông tin làm website Tư vấn các chức năng Website phù hợp cho khách hàng Trao đổi thông tin và đưa các yêu cầu làm Website
2 Báo giá- Thỏa thuận hợp đồng Căn cứ trên nhu cầu Website khách hàng, Viet Wave sẽ có báo giá cụ thể và gởi hợp đồng để thống nhất với khách hàng. Thống nhất chi phí và các thỏa thuận trong hợp đồng
3 Ký kết hợp đồng
 • Tạm thu phí thiết kế web đợt 1.
 • Lấy hình ảnh thông tin để làm giao diện web
 • Tạm ứng phí thiết kế web đợt 1
 • Cung cấp hình ảnh thông tin
4 Thiết kế giao diện Web Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày khách hàng tạm ứng chi phí thiết kế đợt 1, Viet Wave sẽ gởi bản thiết kế giao diện website cho khách hàng duyệt
 • Chuẩn bị đăng ký tên miền.
 • Chuẩn bị nội dung hình ảnh để đưa lên web
 • Duyệt giao diện website
5 Duyệt giao diện Web Chỉnh sửa giao diện web theo yêu cầu khách hàng Yêu cầu chỉnh sửa giao diện (nếu cần)
6 Lập trình Web Coding, lập trình xây dựng CSDL cho các hạng mục chức năng của website căn cứ trên thiết kế giao diện đã được khách hàng duyệt.
 
( Thời gian thực hiện từ 3-4 tuần)
 
 
Chuẩn bị nội dung, hình ảnh để đưa lên website.
7 Xuất bản Web
( Website chạy trên internet)
 
Cho Web chạy trên internet và chỉnh sửa, hoàn thiện web
 • Duyệt Web tổng thể.
 • Yêu cầu chỉnh sửa chi tiết nếu cần
8
 
 
Thêm hiệu ứng Flash, Javascript Thiết kế Flash banner Duyệt Flash banner
9 Hỗ trợ cập nhật nội dung và sản phẩm cho website Hỗ trợ cập nhật nội dung và hình ảnh của web.
 
Phối hợp để cung cấp và duyệt  nội dung cần thiết đưa lên website.
10 Hướng dẫn quản trị Web
 • Hướng dẫn quản trị web
 • Bàn giao các thông số quản lý
Tiếp nhận hướng dẫn quản trị và các thông số bàn giao.
11 Bàn giao Web
 • Ký biên bản bàn giao
 • Xuất hóa đơn VAT và thu tiền đợt cuối.
 • Ký biên bản bàn giao
 • Thanh toán tiền đợt cuối
12 Bảo hành Web Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật Quản trị và chăm sóc web