Thiết kế nhận diện thương hiệu Mẫu thiết kế nhận diện thương hiệu
Hệ thống nhận diện thương hiệu là sự diễn đạt bản sắc của một công ty bằng hình ảnh thông qua việc sử dụng văn từ và các biểu tượng. Hệ thống nhận diện thương hiệu gồm những yếu tố nhận biết cấu thành thương hiệu được thể hiện một cách đồng bộ, nhất quán tạo nên đặc điểm riêng giúp phân biệt thương hiệu đó với những thương hiệu khác.

Một hệ thống nhận diện thương hiệu thường bao gồm:

1. Những yếu tố nhận biết cơ bản

   1-1 Biểu tượng ( Logo)
   1-2 Màu sắc trong các tài liệu truyền thông
   1-3 Kiểu chữ trong các tài liệu giao dịch và truyền thông

2. Dấu hiệu nhận biết thương hiệu trên các tài liệu văn phòng
     2-1  Danh thiếp
    2-2  Giấy viết thư
    2-3  Bì thư (A5 và A4) và nhãn thư tín
           2-3-1  Bì thư A5
           2-3-2  Bì thư A4
           2-3-3  Nhãn thư tín
   2-4  Fascimile
   2-5  Hóa đơn
   2-6  Bản tin nội bộ
   2-7  Thẻ nhân viên
   2-8  Tài liệu thuyết trình
   2-9  Đồng phục

Liên hệ với VIET WAVE ngay hôm nay để được tư vấn thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu của công ty bạn.